Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

carcinoom dat ontstaan was op den bodem van een vroeger ulcus.

De 4 gevallen van pylorusstenose bleken, bij operatie, eveneens door een kankergezwel veroorzaakt te zijn.

De diagnosen van de 73 lijders aan andere aandoeningen liepen zeer uiteen. Hierbij zijn patienten die leden aan: colitis, gastritis chronica, nerveuze dyspepsie, cholelithiasis, cholecystitis, levercirrhose, hernia epigastrica, diabetes, appendicitis chronica, achylia gastrica, myodegeneratio cordis, pyelitis, pneumonia crouposa, nephritis acuta, nephritis chronica, bronchitis, functioneele diarrhoe, tuberculosis pulmonum, spastische obstipatie en loodintoxicatie.

De methoden, volgens welke het onderzoek naar occult bloed in de ontlasting geschiedde, zijn in de voorgaande hoofdstukken voldoende beschreven (blz. 16, 20 en 26), Daarop behoef ik dus hier niet nader in te gaan.

TABEL 2. CARCINOOM.

Aantal malen g _R_B Aantal

onderzoek gevallen

IX 3 — — — 3

2—4 X 23 6 1 — 28 (+ 2)

5—8 X 5 — — — 5

9 + X — 1 — — 1

Totaal . . 31 7 1 37 (+ 2)

Zooals blijkt uit de tabellen 2, 3, 4, 5 en 6 werd de ontlasting een verschillend aantal malen onderzocht; het kleinst aantal onderzoekingen was 1, het grootst aantal was 15. Het aantal malen onderzoek werd eensdeels

Sluiten