Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zocht werden, waarbij viermaal uiteenloopende resultaten verkregen werden. Van deze 31 (+ 4) gevallen werd gevonden:

in 9 gevallen zoowel haematoporphyrine als ijzerhoudende bloedkleurstof,

in 3 gevallen wel haematoporphyrine, maar geen ijzerhoudende bloedkleurstof,

in 14 gevallen geen haematoporphyrine, maar wel ijzerhoudende bloedkleurstof. in 9 gevallen noch het een,> noch het ander.

Uit tabel 4 blijkt, dat bij de 4 gevallen van pylorusstenose op carcinomateuzen bodem gevonden werd:

in alle 4 gevallen zoowel haematoporphyrine als ijzerhoudende bloedkleurstof.

Uit tabel 5 blijkt, dat bij de 73 gevallen van andere ziekten, achtmaal uiteenloopende uitkomsten werden verkregen. Van deze 73 (+8) gevallen vertoonden:

11 gevallen zoowel haematoporphyrine als ijzerhoudende bloedkleurstof,

6 gevallen wel haematoporphyrine, maar geen ijzerhoudende bloedkleurstof,

20 gevallen geen haematoporphyrine, maar wel ijzerhoudende bloedkleurstof,

44 gevallen geen haematoporphyrine en geen ijzerhoudende bloedkleurstof.

Uit deze tabel 5 blijkt opnieuw dat het vinden van occult bloed in de faeces met de grootste voorzichtigheid moet gewaardeerd worden; dat bij talrijke andere ziekten sporen bloed in de ontlasting te vinden zijn, vooral bij ontstekingen van, of in de nabijheid van het maag- of darmkanaal en bij stuwingen in de veneuze

Sluiten