Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

heden bloed verloren gaan, daar pleit dit alles voor de noodzakelijkheid van het uitvoeren van de reactie op haematoporphyrine, hetgeen ook bij ulcus, zij 't ook zeldzamer, van belang is.

Het onderzoek zelf is zeer eenvoudig, zooals men bij het lezen van de beschrijving der methode heeft kunnen opmerken. Ervoor vereischt wordt een goed spectroscoop en een nauwkeurigheid van werken, gepaard aan eenige routine in de spectroscopie. Hierdoor zal voorloopig dit onderzoek niet gemakkelijk verricht kunnen worden door den algemeen-practiseerenden arts, maar toch zeker wel door specialisten en in laboratoria.

Sluiten