Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INHOUD.

Bladz.

I. Historische inleiding ]

II. Methode van onderzoek 10

III. De normale krommen 24

IV. Algemeen overzicht van den gang der vergiftiging . . 28 V. Aconitine en vaguswerking 32

VI. Voorbeelden van zwakke vergiftiging 43

VII. Opmerkingen over den vorm der krommen in verband

met de kracht der hartscontractie 47

VIII. De grootte der polsgolf 51

IX. Dissociatie tusschen voorkamer- en kamercontractie . 55

X. Kan de prikkel in den atrioventriculairen verbindingsbundel van de kamers naar de voorkamers worden geleid, zoodat de normale slagorde in het hart wordt omgekeerd? 58

XI. Pulsus altemans .67

XII. Slotbeschouwingen 82

Bij de platen 86

Stellingen . 89

Sluiten