Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

lossing met Ringer's vloeistof nogmaals 1 O-maal verdund, zoodat een aconitine-oplossing van 1 : 10.000 verkregen werd. Hiervan werd intraveneus, in de vena femoralis, ingespoten, gewoonlijk 1 cm3 (dus 0,1 mg aconitine) tegelijk. De giftigheid der aconitine-oplossing 1 :10.000 bleek door eenige dagen staan sterk te verminderen, die der oplossing 1 : 1000 bleef tijdens den duur onzer proeven voor zoover wij na konden gaan constant.

Als narcoticum gebruikten wij chloralose, eveneens uit de fabriek van Merck. Deze werd opgelost volgens het recept:

en van de oplossing zooveel in de vena femoralis van het dier geinjicieerd als noodig was, d.w. z. 100 è, 125 mg per kg dier. Na toediening van bovengenoemde gift liggen de dieren, wanneer ook nog kunstmatige ademhaling bij hen wordt toegepast, eenige uren lang absoluut onbeweeglijk en wij hebben onder deze omstandigheden nooit nadeel of onaangename incidenten gezien, die aan chloralose geweten moesten worden.

Voor de intraveneuze injectie bezigden wij bij de eerste proeven een spuit; al spoedig echter lieten wij de oplossing uit een buret toevloeien, waardoor de injectie veel langzamer en geleidelijker plaats heeft.

Alvorens de operatie van het proefdier nader te beschrijven, zij het geoorloofd in te gaan op de wijze, waarop wij de verschillende registraties hebben uitgevoerd.

Chloralose 1

Chloret. natric. 1,6 Aq. dest. 200.-

Sluiten