Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

streerde lijn zoo goed als recht is. En dat wel, zonder dat uit het electrocardiogram of uit de krommen van den arterieelen bloedsdruk of den intraventriculairen druk eenige verandering der hartswerking blijkt, en zonder dat de houding van den hond of de ligging der glazen buis was veranderd.

Nu volge een verslag van de operatie, waaraan de proefdieren voor het experiment onderworpen moesten worden.

Onder inleidende chloroformnarcose wordt debenoodigde hoeveelheid chloralose oplossing in de rechter v. femoralis ingespoten. Hierop wordt tracheotomie gedaan en kunstmatige ademhaling toegepast. De rechter a. femoralis wordt over zoo groot mogelijken afstand blootgelegd en alle zichtbare zijtakken zorgvuldig afgebonden. De linker carotis wordt onderbonden, de catheter met olie glad gemaakt, ingebracht en doorgeschoven tot in het hart. Nadat op de reeds beschreven wijze gecontroleerd is, of zij de valv. semilunares gepasseerd is, wordt de ballon met 0.5 c,m3 water gevuld. Daarop wordt de buis voor den venapols in de v. jugularis ext. sin. gebracht en met haar registreertrommel verbonden. Ten slotte wordt de a. femoralis met den bloedsdrukmeter van Frank verbonden en worden de electroden aangelegd.

Alle krommen werden fotografisch geregistreerd. Als regel werd een plaat genomen vóór de inspuiting van aconitine, terwijl daarna het vergif, in kleine doses tegelijk, intraveneus werd ingebracht, en nieuwe opnamen volgden.

Om den intraventriculairen druk en den arterieelen bloedsdruk in absolute maat te bepalen, werden na den dood van den hond eenige ijkingskrommen geschreven. De veermanometers van Fick en Frank werden te

Sluiten