Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

III. De normale krommen.

Wij geven hier een korte beschouwing over de krommen in het algemeen aan de hand van een bepaald photogram. Afwijkingen zullen te harer plaatse besproken worden. Als voorbeeld kiezen wij PI. ï, fig. 1. Zij betreft een hond, wien alleen chloralose, nog geen aconitine is ingespoten. Gelijk op alle platen, stelt de bovenste kromme den intraventriculairen druk voor, daaronder komt de arterieele bloedsdruk; in de derde plaats het electrocardiogram ; de onderste kromme is die van den venapols.

Het electrocardiogram in PI. I, fig. 1 geeft tot bijzondere opmerkingen geen aanleiding. Het is een normaal honden-electrocardiogram. Top T is negatief, wat bij honden bij afleiding III niets ongewoons is.

Bij de bepaling van de tijdsverhoudingen der verschillende krommen onderling gaan wij steeds uit van het E. K. G., daar, zooals thans algemeen erkend wordt, deze kromme voor het beoogde doel de beste vergelijkingsbasis oplevert.

De kromme van den intraventriculairen druk, het „kamermechanogram", vertoont als uitdrukking der kamersystolen uitslagen, welker grootste hoogte 10.5 mm bedraagt. Nadat de wijzer snel omhoog is gegaan (in 0.06 seconden bereikt de druk zijn maximum), zien we hem langzamer dalen. De dalende lijn wordt door een kleine verheffing onderbroken, waardoor er min of meer

Sluiten