Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

reeds ernstig geleden heeft, kan het zich toch nog herstellen Dan wordt de frequentie geringer, de atypische E. K. G. worden weer door typische vervangen. Tegelijk schijnen de kamermechanogrammen aan te toonen, dat de kracht der contracties weer grooter is en dienovereenkomstig wordt de bloedsdruk weer wat hooger. De frequentie van het hart blijft echter steeds hooger dan zij voor de vergiftiging was. Deze verbetering in den toestand van het hart houdt echter gewoonlijk geen stand: na korter of langer tijd treden weer autogene contracties in de kamer op, neemt de frequentie weer sterk toe en wordt de kracht van het hart weer geringer. Inspuiting van nog slechts een kleine hoeveelheid vergil roept deze verschijnselen zelfs oogenblikkelijk weei te voorschijn.

Op deze wijze kan het hart nog verschillend lang doorwerken. Spuit men nog meer vergif in, dan wordt de frequentie steeds grooter en de kracht der afzonderlijke contracties steeds geringer. De bloedsdruk daalt hoe langer hoe meer: de kracht der systolen neemt echter sneller af dan de bloedsdruk daalt: tal van hartscontracties zijn niet of nauwelijks meer in staat een polsgolf te voorschijn te roepen Slechts lner en daar komt een iets grootere pols voor den dag als gevolg van een iets krachtigere systole.

Ten slotte treedt fibrillatie van de kamer op en is het einde daar. De doodelijke dosis van het vergif bleek voor de verschillende honden vrij veel te verschillen. Zij is volstrekt niet evenredig met het lichaamsgewicht Dat is trouwens ook niet te verwachten. Immers waar wij hier een sterk vergif voor het hart hebben, moeten wij aannemen, dat de doodelijke dosis afhankelijk is van de grootte en vooral van de deugdelijkheid van

Sluiten