Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De atypische contractie A5 correspondeert met een vrij hooge kamerdrukkromme, de atypische contracties A2, Ae, A7 en met matige kamerd ruk verheffingen, terwijl Ait A3 en Ak slechts met lage kamermechanogrammen gepaard gaan. Behalve Az en Ak, die in verband met het onderbreken van voorafgaande pauzen afwijkende vormen vertoonen, komen alle atypische E.K.G. der figuur bijna volkomen in vorm en -afmetingen met elkaar overeen.

Een derde voorbeeld wordt weergegeven door fig. 1, PI. II. Met Ax, A2 enz. zijn atypische E.K.G. aangegeven, die weder alle met elkaar een zeer groote overeenkomst in vorm en afmetingen vertoonen. De daarbij behoorende Kamerdrukkrommen verschillen echter in hooge mate. K& en vooral Ki5 zijn bijzonder hoog. De hier te voorschijn komende verheffingen leeren, welk een buitengewone kracht ook heterope autogene kamercontracties vertoonen, want slechts zelden is bij onze waarnemingen de druk bij typische hartscontracties zoo hoog gerezen als bij deze atypische. Tusschen K5 en K6 ontbreekt de kamerdrukverheffing geheel. Met vergeleken zijn

K10 en Ku zeer klein, terwijl de overige toppen van Kx af tot Ku toe hoogten bereiken, die tusschen de maximale van Ki5 en de minimale van K7, K10 en Ku in zijn gelegen.

Maar is door onze figuren het pleit werkelijk beslist? Wij moeten dat in twijfel trekken en wel op grond van de overweging, dat de methode, die wij toegepast hebben, om den druk in de linker kamer te registreeren, niet volkomen betrouwbaar mag heeten. Zoolang de kamer met een voldoende hoeveelheid bloed gevuld is, om de ballon van den katheter geheel te omspoelen, mogen wij nog wel een betrouwbare drukkromme ver-

Sluiten