Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

eerste plaats toe te schrijven aan een regelmatige afwisseling in de kracht der hartscontractie. In het eerste gedeelte der plaat zijn de verschillen in de mechanocardiogrammen wel uiterst klein, maar zij zijn toch zichtbaar, terwijl zij in het laatste gedeelte der plaat opvallend groot zijn.

Wij herhalen hier, dat een nader onderzoek in het laboratorium in gang is naar de betrouwbaarheid van ons mechanocardiogram, zie hierover hoofdstuk VII. Maar ook, als men zich op het standpunt wenscht te stellen, dat onze mechanocardiogrammen onbetrouwbaar zijn en geheel moeten worden verworpen, kan een niet onbevredigende verklaring van den alternans worden gegeven.

Maken wij van het E. K. G. gebruik, als een hulpmiddel om de kracht der hartscontractie te beoordeelen, dan moeten wij besluiten, dat de systolen in de figuur alle even sterk zijn geweest. Want de E. K. G. bieden onderling slechts kleine, nauwelijks noemenswaardige verschillen aan, terwijl van alternatie geen spoor kan worden waargenomen.

Terloops zij opgemerkt, dat de vorm der E. K. G. eenigszins ongewoon is. De (Qi?6")-groep is sterk negatief en de TUop van elke vorige contractie is vermoedelijk met den P-top van elke volgende versmolten, een bijzonderheid, die evenwel geen invloed heeft op de waarde van ons betoog.

De alternatie van den pols moet nu worden toegeschreven aan de omstandigheid, dat de kracht van het hart zoozeer verminderd is, dat de kamer nog slechts in staat is een matigen arterieelen bloedsdruk te overwinnen. Zij kan zich niet meer bij elke systole volkomen ledigen, en dat wel des te minder, al naar mate de

Sluiten