Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tigere kamersystolen. Zij bezitten geen Q-top, terwijl de E. K. G. welke met de zwakkere systolen correspondeeren, een duidelijke Q-top vertoonen.

Ten slotte zeggen wij een woord van den pulsus pseudoalternans, zooals die in het begin van fig. 5, PI. II zichtbaar is. Deze kromme werd verkregen van een hond van 19 kg, 20 minuten nadat hem achtereenvolgens 4 injecties van 0,1 mg aconitine waren gegeven:

Zonder electrocardiographisch onderzoek zouden de eerste acht polsen der figuur worden opgevat als te zijn veroorzaakt door een echten alternans, maar de E. K. G. leeren in een oogopslag, dat de afwisseling in de polsgrootte hier samenhangt met een hartbigeminie. Om de andere systole volbrengt het hart een autonome, lieterotope contractie, uitgaande van den linker tak van den bundel. Deze atypische systole volgt snel op de typische en wordt door een betrekkelijk lange pauze gevolgd. Tusschen de typische en atypische contracties verloopt een tijd van ongeveer 0,26 sec.; tusschen de atypische en eerstvolgende typische 0,35 sec. Het verschil bedraagt 0,09 sec. Als onder zoodanige omstandigheden de polsen in hoogte afwisselen, mogen wij niet meer van een pulsus alternans spreken.

De figuur geeft nog aanleiding tot het maken van een aantal opmerkingen. In de eerste plaats zeggen wij een woord van den vena-pols, die merkwaardiger wijze in de eerste zeven toppen een geringe, maar toch onmiskenbare alternatie vertoont. De hooge toppen van den vena-pols worden door de kleinere arterie-polsen gevolgd en omgekeerd volgt op eiken lagen vena-golftop een grootere arterie-pols.

Zouden wij hier met een werkelijke alternatie in de krachtsontwikkeling der rechter voorkamer hebben te

Sluiten