Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VI.

Bij post-diphtheritische hartzwakte geve men adrena line in sterke verdunning per injectionem.

VIL

Bij tracheotomie verdient de dwarse huidsnede de voorkeur boven de overlangsche.

VIII.

Het praevesicaal inspuiten van zoutsolutie is niet aanbevelenswaardig.

IX.

Bij primaire weeënzwakte tengevolge van vroegtijdig breken der vliezen is een pituïtrine-inspuiting geïndiceerd.

X.

Therapeutische toepassing der psycho-analytische methode geschiede alleen daar, waar andere therapeutische methoden gefaald hebben.

XI.

Het ware wenschelijk, dat de geschiktheid tot den dienst voor het geneeskundig personeel van leger en vloot, voor zoover den visus betreft, werd beoordeeld naar den visus van het gecorrigeerde oog.

XII.

In het inwendige van het leverlapje der zoogdieren komt normaliter geen collageen of elastisch bindweefsel voor.

Sluiten