Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

XIII.

Het voorkomen van kankers bestaande uit plaatepitheel en cylinderepitheel kan beter worden verklaard door de indirekte metaplasie van Schridde dan door het aannemen van een Cohnheimsche kiem.

XIV.

De reactie van Bruck is van weinig waarde voorde diagnose van syphilis

XV.

Het ware wenschelijk voor de promotie in de geneeskunde het verdedigen van stellingen niet verplichtend te maken.

XVI.

Het is zeer twijfelachtig, of de tonsillen bij de verzadiging der inademingslucht met waterdamp de gewichtige rol vervullen, die Dr. Mink haar toeschrijft

XVII.

Met liet oog op de reinheid der me k ware het zeer wenschelijk, dat de eigenaars van melkvee voor de uitoefening van hun bedrijf gebonden waren aan wettelijke voorschriften omtrent stalling en melkwinning.

Sluiten