Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE KÉESP1ÊGEL

EN ZIJNE TOEPASSING

IN DE PHISIOIOGIE EN IN DE GENEESKUNDE,

DOOE

Dr. JOHANN N. CZERKIAK,

vroeger Hoogleeraar ia de Physiologie aan de Universiteit te Pesth, thans te Praag.

NAAR DE TWEEDE OMGEWEKKTE EN VERMEERDERDE UITGAVJ: UIT HET HOOGDUITSCH VERTAALD

DOOK

P. TEMPLEMAN VAN DER HOEVEN,

Medicinae Doctor te 's Rravp.nh

ïet 3 steendrukplaten en 36 Loutsneden.

Utrecht,

C. VAN DEK POST, Jr. 1864.

Sluiten