Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gen het voldoende dat de stijl soms zeer weinig vloeijend is; voorts wil ik niet voor alle uitdrukkingen van czermak aansprakelijk gesteld worden, zij blijven ook in deze vertaling voor zijne rekening.

Ter vermijding van misverstand heb ik naar mijn beste weten steeds waar die tot verwarring konden leiden de vreemde namen als larynx, glottis, pharynx, fauces vervangen door strottenhoofd, stemspleet, slokdarmhoofd, raak, en het gebruik vermeden van het woord keel, omdat dit nu eens voor strottenhoofd, dan weer voor slokdarmhoofd gebruikt wordt. Onzin ware bijv. te zeggen: »de spiegel wordt in de keel ingebragt om die te onderzoeken,« daai in de keel beteekent raak en die (loco keel) beteekent strottenhoofd.

Ten slotte is het mij eene ware behoefte mijn vriend Jhr. Dr. f. a. hartsen te Utrecht openlijk te danken voor de bijzonder welwillende hulp mij bij mijnen arbeid betoond en voor zijne belangstelling te mijwaart.

'sGravenhage, p- templeman van der hoeven.

30 December 1863.

Sluiten