Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HOOFDSTUK I.

HISTORISCHE INLEIDING.

Het denkbeeld, om bij levende menschen een spiegeltje, aaneen langen steel bevestigd, in de raak in te brengen en zoo doende bet strottenhoofd in physiologischen en in pathologischen toestand te onderzoeken, ligt voor de hand en is niet nieuw.

^ Reeds in het derde decennium dezer eeuw schijnt men in Frankrijk vele vergeefsche pogingen te hebben aangewend om dit denkbeeld te verwezenlijken; doch eerst in 4840 maakte de Engelschman liston1) melding van een werkelijk goed geslaagde toepassing van den keelspiegel met geneeskundig doel. De beneden aangehaalde plaats verheft boven allen twijfel, dat in Engeland, ïeeds meer dan 20 jaren geleden, een vooraf verwarmde spiegel met een langen steel gebruikt werd, om sommige ziekelijke veranderingen in het strottenhoofd waar te nemen, en dat dit laatste in sommige gevallen inderdaad gelukt is.

1) Practical Surgery with 60 engravings on wood bij b. liston, Esq. London 1840: pag. 417: „Ulcerated glottis. — The existence of this swelling may often be ascertained by a careful examination with the finger; and a view oi the parts may be some times obtained by means of a speculum — such a glass as is used by dentists on a long stalk, previously dipped in hot water, introduced with its refleeting surface downwards, and carried well into the fauces."

4

Sluiten