Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dat men »er verre van zij al te sanguinische verwachtingen te koesteren omtrent het gebruik van het instrument in de geneeskunde;« zoo heeft men toch gelijk bekend is, zeer spoedig, nadat ik nl. in April 1858 eene reeks van physiologische en later in Januarij en Februarij 1859 ook van pathologische en chirurgische waarnemingen had bekend gemaakt, zich met klimmmenden ijver en met goed gevolg op la1 yngoskopische onderzoekingen toegelegd en die tegen ingenomenheid van lieverlede laten varen.

Daarentegen heeft men van mijn raad om ook het cavum pharyngo-nasale te onderzoeken, in het begin volstrekt geen notitie genomen, en dien als «volstrekt onuitvoerbaar« ja zelfs op anatomische gronden (!) voor ten »eenemale onzinnig« uitgekreten (türck in de allgem. Wien. med. Zeit. N°. 26,1859pag. 196). In het Wier,, med. Wochenschr No. 32 van 1859 en in mijne brochure van 1860, publiceerde ik evenwel mijne vroegere en latere onderzoekingen over de inspectie »van het cavum pharyngo-nasale en de neusholte door middel van kleine spiegels« en gaf ik mijne nieuwe methode den naam van »Rhinoskopie.« Thans begon men zich ook op ï hinoskopische studieën toe te leggen, en mijne opgaven werden van verschillende kanten (door semeleder, voltolini, lewin, geriiardt , störk en anderen) bevestigd en verder uitgewerkt.

In Februarij 1860 mogt ik de eerste pathologische waarneming in de rhinoskopie maken (Wien. med. Wochenschr. N°. 17, 1800) en sedert dien lijd is het vooral aan de welgeslaagde pogingen van mijn vriend semeleder gelukt, om een aantal pathologische observaties bijeen te verzamelen (zie zijne brochure in 1862).

Jn dat eerste opstel van 27 Maart 1858 toonde ik verder aan, dat door den keelspiegel het oog »de veilige gids der hand" zou kunnen worden.

Ook in dit opzigt heb ik het niet bij het denkbeeld alleen gelaten, maar het is mij gelijk bekend is reeds in Februarij 1859 gelukt, de practische uitvoerbaarheid van het sonderen en cauteriseren der zieke keel bepaald aan te toonen. Ik heb er bij herhaling en uitdrukkelijk op gewezen, dat hierdoor een nieuw en groot veld — »de plaatselijke behandeling met behulp

Sluiten