Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

spiegels gemakkelijk in een zoo klein mogelijk en ligt étui te kunnen bergen, heb ik bij sommige den steel, vlak tegen den spiegel aan, van eene schroef voorzien.

De stompe hoek, die de steel met den spiegel maakt, ligt in een vlak, dat men zich denkt als loodregt staande op den spiegel, en gelegd is door die diagonaal welke door den aanhechtingshoek gaat en door den steel zelf, zoodat men den spiegel naar verkiezen me^ Fig. 2. de regter- of met de linkerhand kan gebruiken.

Daar de steel in weerwil van de noodige stijfheid toch buigzaam is, zoo heeft het geen bezwaar in den hoek, dien de spiegel met den steel maakt, naar vcreischle te veranderen en aan den steel bovendien nog eene ligte kromming in het vlak van den hoek te geven (fig. 2.), waar dit voor het gemakkelijker inbrengen en stellen van den spiegel van belang is.

Ten slotte zij nog opgemerkt, dat het veel minder van de gesteldheid van den spiegel afhangt, dan wel van de handigheid en de geoefendheid van den waarnemer, of hij bij het onderzoek zijn doel al of niet bereikt.

Men kan nu naar bovenstaande opgaven overal tot zeer geringen prijs bruikbare keelspiegels van das laten maken.

§ 2 De verlichting.

Volgens garcia laat de waarnemer om dc deelen te verlichten, zonlicht langs zijn hoofd direkt op den ingebragten keelspiegel vallen, en moet hij zijne gezigtsas zooveel mogelijk brengen in de rigting Fig. 3. der invallende stralen.

Hierbij kan het evenwel ligt ge-

rc beuren, dat de waarnemer den spiegel beschaduwt, of dal hij in eene rigting ziet, welke spaarzaam of in 't geheel niet verlicht is.

Zij bij vb. in fig. 3. k de keel-

Sluiten