Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

toestel dien ik uitdacht, kan dus dienen om aan een beperkt auditorium tegelijk een zeker deel met den keelspiegel te vertoonen. Ditzelfde doel zou men nog op grooter schaal kunnen bereiken, zoo men er in kon slagen bij zeer sterk licht, het beeld, dat dé keelspiegel terugkaatst, door eene soort van camera obscura op een scherm te werpen 1).

Fig. 8.

Fig. 8. Het toestel voor laryngo- en rhinoskopische waarnemingen van zich zelf en voor demonstraties.

1) Gedurende mijn verblijf te Londen in 1862 is het mij met vriendelijke hulp van prof. fbankiand gelukt, in de chemische gehoorzaal van het St. Bartholomeüs hospitaal, om de door middel van prachtige electrische verlichting verkregen laryngoskopische beelden, tamelijk sterk vergroot door eene lens op een scherm te werpen.

Sluiten