Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HOOFDSTUK IV.

KEELONDERZOEK DOOR DE WOND NA OPENING VAN DE LUCHTWEGEN.

Dr. neudörfer is de eerste geweest (N°. 7), die bij het lijk na het openen van de luchtwegen (laryngotomie, tracheotomie) een

a n . , . '

fig. 10.

kleinen spiegel door de wond

heeft ingevoerd, om op die wijze van onder af een blik te slaan in het strottenhoofd en in de diepere deelen van de trachea.

Zoo als men weet, ben ik (N°. 40 en 12) onafhankelijk van Dr. neudörfer op hetzellde denkbeeld gekomen en heb ik hel eerst gelegenheid gehad die nieuwe methode bij een levend individu met goed gevolg aan te wenden (zie verder geval 1

Ter opheldering daarvan heb ik reeds o. a. p. de nevensgaande teekening lig. 10 gegeven.

Fig. 10. Schematische afbeelding van 2161 0931111 06 d00,'Snede

het bezigtigen van het strottenhoofd van Van de mondholte, van den pha-

onderen, door het kanaal der wond na rYnx. van het strottenhoofd en

de laryngotomie. van de luchtpijp. Tusschen de

Sluiten