Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

beneden drukte, nooit volkomen gelukte, dan verdween de overgebleven rondachtig hoekige opening tegelijk met de ineenbuiging van de epiglottis geheel en al onder de basis der tong en onder de volkomen zamengesnoerde en gerimpelde wanden van het slokdarmhoofd.ct

Bij deze mededeelingen over het mechanisme der strottenhoofdsafsluiting, heb ik, ofschoon ze reeds in April'1858 gedaan zijn, slechts weinig toe te voegen.

Het feit, dat de valsche stembanden inderdaad eene zoo groote bewegelijkheid bezitten, dat zij elkander in het midden wederzijds kunnen naderen en aanraken, is door mij het eerst, en wel bij eene lijderes (zie geval 1.) werkelijk waargenomen en (N°. 40 en 12 pag. 466) bekend gemaakt; later heb ik ook bij mij zelf met zekerheid gezien en wel honderdmaal gedemonstreerd, dat bij het afsluiten van het strottenhoofd de wederzijdsche toenadering der valsche stembanden in eene innige aanraking en alzoo in sluiting van de glottis spuria overgaat; door voortdurende oefening namelijk had ik geleerd, het dalen en het nederdrukken van de epiglottis op de stemspleet willekeurig te vertragen. De heer giraud-teulon, een oog- en oorgetuige van de laryngoskopische demonstratie's en voordragten die ik in het voorjaar van 1860 te Parijs gehouden heb, vermeldde dit in de Gazette médicale de Paris 44 Avril 4860

Ik citeer hier de bedoelde plaats in het origineel, omdat zij mijne toenmalige beschouwing omtrent het driedubbele mechanisme der strottenhoofdsafsluiting volkomen juist en scherp weêrgeeft.

))0n voit> en Prémier le» cordes vocales inférieure* se rapprocker et se mettre en contact immédiat, — première fermeture; — immédiatement au-dessus d'elles se rapprochent et se resserrent Vune contre l'autre les cordes vocales supérieures — deuxième barrière — troisibnmement, par dessus cette doublé cloture , et perpendiculairement aux joints de cette doublé porte h deux battants vient s'appliquer un renflement intérieur qui tremine en bas^ Vepiglotte, et dont la destination et l'emploi n'avaient jusqu'ici jamais été sowpgonnés, si méme an lui supposait un emploi. Or ce renflement a pour fonctions de venir s'appuyer sur les deux barrières qne nou» venons de voir se fermer successivement, et d'y mettre comme la pierre qui scelle le couverele d'un puils. Lexactitude complexe de cette triple précaution était assurément fort loin d'être devinée.»

Sluiten