Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HOOFDSTUK IX.

PATHOLOGISCHE WAARNEMINGEN.

§ 1. Laryngoskopische gevallen.

Ik laat hier de zeven gevallen volgen die ik reeds in het hongaarsche geneeskundig weekblad sOrvosi Iletilap» van 20. Februarij '1859 en volg. en later (N°. 12 en 15), in het duitsch gepubliceerd heb, met eene keur van later waargenomen pathologische gevallen van

het strottenhoofd.

De herhaling van deze zeven gevallen mag ik geregtvaardigd achten, daar zij gedeeltelijk op zich zelf reeds belangrijk zijn en daar zij, afgezien van het eene geval door Dr. semeleder (N°. .») en de beide andere door störk (N°. 8) medegedeeld, toch de eerste reeks vormden, waardoor de groote beteekenis der methode volgens liston en garcia voor de geneeskunde openlijk en voor altijd werd aangetoond.

eerste geval.

Tot het onderzoeken hiervan werd ik in December van 1858 door Prof. v. ralassa, die dit geval uit een chirurgisch oogpunt in het Orvosi Iletilap van 1858 N°. 42 heeft beschreven en door Dr. porges den behandelenden geneesheer, uitgenoodigd. Aan laatstgenoemden heb ik ook de korte ziektegeschiedenis te danken.

Sluiten