Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zonlicht, dat ik met een kleinen oogspiegel op den ovalen stalen spiegel concentreerde die in de gevensterde kanule ingebragt was. Daar de schijf van de kanule die tot bevestiging der bandjes dient eenigzins schuins stond en een stompen hoek met de invallende stralen maakte, daar voorts de binnenvlakte der kanule meestentijds met een dunne laag verdroogd slijm bedekt was, zoo had er geene storende en het oog verblindende bijspiegeling plaats. De verlichting van het strottenhoofd is onder deze omstandigheden, niettegenstaande de kleinheid van het spiegellje waarlijk schitterend te noemen, en wegens de nabijheid der deelen kan het slijmvlies van het strottenhoofd tot in de kleinste bijzonderheden verrassend duidelijk onderscheiden worden.

Gewoon lamplicht is ook voldoende voor dit onderzoek. In nevensgaande fig. 19. 1. geef ik eene afbeelding van het inwendige van het strottenhoofd, die eenigen tijd na de operatie volgens deze methode werd verkregen. Men ziet door de geopende stemspleet van beneden af in den larynx.

Stelt men zich de ligging van het keelspiegellje zoo voor als zij in de teekening (lig. 10 pag. 45) verduidelijkt wordt, zoo is het klaar dat alles wat in de teekening boven is, inderdaad naar achteren ligt, wat onder is, naar voren; terwijl de zijkanten van het beeld aan de tegenovergestelde zijden van het strottenhoofd in de natuur beantwoorden.

aa zijn de vooruitstekende randen der ware stembanden, die aan den binnenhoek der cart. thyreoïdea ontspringen en de glottis begrenzen. Naar boven (achteren) eindigen zij in het slijmvliesbekleedsel van de bekervormige kraakbeenderen en van de cart. cricoïdea.

bb is eene plaats onder de stembands-uitsteeksels waar de conus elasticus plotseling naauwer wordt.

c beantwoordt aan hel bovenste gedeelte van den achtersten strottenhoofdswand, en d aan den top van het regter bekervormig kraakbeen. Op de vlakte c bevindt zich eene hoeveelheid etter, die sedert de operatie bezig is van zelve te verweeken. ƒ is eene sterk vooruitstekende ziekelijke zwelling, die ongeveer

Sluiten