Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vormig en afgeplat zijn. Verder kwamen er enkele bloedvaatjes in voor zonder duidelijk slroma van bindweefsel, benevens enkele klompjes van eene fijn korrelige troebele massa.

De vroegere aphonie des lijders was merkbaar beter geworden, wat zich zeer natuurlijk liet verklaren door de groote hoeveelheid der van zelf losgeraakte en opgehoeste epitheliumwoekeringen.

Des te meer verwonderde het mij bij het laryngoskopisch onderzoek eene veel grootere massa woekeringen te vinden dan in het begin van het jaar aanwezig was geweest. Fig. 34 B, vertoont het laryngoskopisch beeld op den 8"ten December 1862.

De vergelijking der beide schetsen leert, dat de epitheliumwoekeringen die in Januarij reeds aanwezig waren zich in vorm en uitgebreidheid merkbaar veranderd hebben en dat er op vroeger gezonde plaatsen van het slijmvlies nieuwe woekeringen zijn ontstaan. De woekering p fig. 34 A heeft het gedeelte dat over de stemspleet vooruitstak op een kleinen rand na verloren, maar in plaats daarvan aanzienlijk aan uitbreiding gewonnen op de

Fig. 34 A. (Inspectie op den 14"'n Januarij 1862) e epiglottis, a arytenoïd kraakbeen, lig ae lig. ary-epiglotticum, o. sl. onderste stemband, b.st., bovenste stemband, tusschen beide de ventrieuii van moegagni, p epitheliumwoeke ring op den linker bovensten stemband, p1 op den regter bovensten stemband, p" op den regter ondersten stemband.

Fig. 34 B. (Inspectie op den 8''e" December 1862) e epiglottis, a arytenoïd kraakbeen, v. m., zigtbaar stuk van de ventrieuii van moegagni, begrensd naar buiten (boven) door den bovensten stemband, naar binnen (onder) door den ondersten stemband,^), p1, p", p1'1, p"l',p'"", epithelium-woekeringen rsspective op de linker bovenste, regter bovenste, regter onderste, linker onderste stembanden, op de epiglottis en in den hoek tusschen het regter lig. ary-epigl. en den bovensten stemband.

Sluiten