Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gels die op papier gelegd waren met een lijn puntig potlood na te trekken. Aan de afgeronde hoeken regts boven is de vastgesoldeerde steel aangeduid.

Fig. 2. Een stalen keelspiegel van gemiddelde grootte, met zijn in dit geval gebogen steel en houten heft.

Fig. 3. k keelspiegel ck, bk rigting van het zien, dk, ak bundel lichtstralen.

Fig. 4> k keelspiegel, regts daarvan een doorboorde reflector. De getrokken lijnen stellen den omtrek van den stralenkegel voor, die door de terugkaatsing in den keelspiegel gebogen wordt. De gestippelde lijn is de gezigtsrigting wanneer het oog door de opening in den reflector heen ziet.

Fig. 5. De voorhoofdsband van kramer, aan wiens kussentje door middel van een kogelscharnier de vork bevestigd is, die den doorboorden reflector draagt.

Het is een der instrumenten, die ik heb aangegeven I ot mechanische bevestiging van den reflector voor het oog, waardoor men beide handen vrij heeft.

De band wordt om het hoofd gegespt, het kussentje komt boven den regter of linker bovensten oogkuilsrand te staan.

Sluiten