Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

liet Inlandsche huisgezin van prentenboeken e.d. nog' in het geheel geen sprake is,

anderzijds omdat men den intellectueelen aanleg van den Javaan — voor zoover men dien op de scholen reeds heeft leeren kennen — gewoonlijk zeer gunstig hoort beoordeelen, zoodat er geen reden is om aan te nemen dat deze, in een voor dit onderzoek belangrijke mate van dien der Westersche cultuurvolken verschilt.

Tevens zouden er daarbij gegevens kunnen worden verzameld, over de wijze waarop de Javaan tegenover deze en soortgelijke proefnemingen stelling neemt, terwijl ik mij als einddoel voor oogen stelde 11a te gaan, in hoeverre het onderzoek met platen ook voor een psychiatrische kliniek bestemd voor den onontwikkelden desaman, nog waarde heeft.

Temeer bestond hiervoor aanleiding, omdat er tot nog toe over dit alles — niet alleen wat betreft den Javaan, maar ook in het algemeen bij primitieve cultuurtoestanden — slechts weinig bekend geworden was, en de enkele losse berichten daaromtrent, aanvulling en verbetering nog zeer van noode hadden*).

1) Vorschlage znr psychologischen Untersuchung primitiver Henschen. Beihefte zur Zeitschr. f. angewandte Psychologie u. psychologische Sammelforsehung 1912, No. 5, S. 88—89.

Sluiten