Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

STAAT IV.

werd niet geïdentificeerd ,

De teekening van: omdat: '

1. den sprinkhaan . de teekening gele vlekjes i 1 vr.

en zwarte strepen vertoonde, die het beest zelf miste.

2. de spin .... op de teekening het lijf 1 vr.

grooter was.

3. de bij de stand van de vleugels 5 m.

niet overeenkwam.

4. de mier . - . . de teekening iets grooter 1 vr.

was dan het dier in werkelijkheid.

5. de zaag .... de teekening geel en glad i 1 vr.

en het voorwerp zelf zwart was.

6. de tafel .... de teekening scheef, en de 1 vr.

tafel zelf recht was.

I a. de teekening ovaal en 2 m. 1 vr. 1 het bord zelf rond was. j \ b. het op de teekening 1 m.

7. het bord .... ( dieper was.

j c. het op de teekening 1 m. [ blauw en geel en in \ werkelijkheid wit was. j

Totaal . . . .15

brengen. Zoo bv. het verschil in grootte, hoewel er uit dezen staat weinig van blijkt, dat dit in de practijk werkelijk een moeilijkheid van beteekenis uitmaakt. Ik kan hier slechts wijzen op N°. 2 en 4, waarbij nog zij aangeteekend dat er onder hen, die de identificatie wèl maakten (rij 2), nog drie waren die desondanks toch evenzeer op zulk een verschil in grootte

Sluiten