Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

STAAT VII.

De teekening '

van: werfl aangezien voor: door: VERMOEDELIJKE OORZAAK:

den vogel. . a. oen kip lm.1)! j Oppervlakkige uiterlijke gelijkenis.

| ?' un lm. ' De witte en zwarte vlekken.

heest™.'" aaP; 6611 gei'aamte va11 ee11 j m Bedoelde den kleinen hond; wist den grooten hond niet thuis te brengen.

2. den hond . . I c. een marmot . . lm Tj

J (I f>pn lr t Idem.

j I ' . 1 vr. j Oppervlakkige uiterlijke gelijkenis.

e. een slang 1 vr. Wees op den staart.

een o ïfant . 1 vr.1) Zag den staart voor de slurf aan.

; g. een paard, een loopend paard . . . . 1 vr.') Bedoelde den kleinen hond; wist den grooten hond niet thuis te brengen.

„ , ) a' Cen '1011(1' ^3 ' Oppervlakkige uiterlijke gelijkenis.

• de kat . , . b. een te aap i m; ! | Idem

( C" een tuger lm. i Idem!

! / a. een ton .... (4 m. , ,, . ., ....

j I i | Oppervlakkige uiterlijke gelijkenis.

] k- een bloempot (van aardewerk) . . . . 2 m Idem

4. het glas . . Ti j een finken kwispedoor (paidon) . . . i m | ! Idem'

\) e een rasmb0emand,ie (t;)'eting 3)) ' • • lm'. ; Idem.

. f. IZ desapoort (kroen»)) } Vr' i w Idem en de glimmende lichtstrepen.

1 y ' 1 vr. Wees op de glimmende lichtstrepen.

; [ i!' m, Wees naar den rand van het dak.

c roet 1 vr' De vorni van de ^klijsten.

5. het huis a' i ' v.' ' ' i ' ' 1 vr. Vage algemeene indruk.

'ie' een (ten°ngS)) lvr' Oppervlakkige uiterlijke gelijkenis.

/ e. een rijstwan (tampah3)) 1 vr ' Idem

l 1 eenberg 1 m.2) t Idem.'

a. een flescli | 2 m. Oppervlakkige uiterlijke gelijkenis.

I b. een kruik. ... ( vr.

I i • -] lm. Idem.

• epeon 0l.Ie.lamP-'e 2 m. Zagen het touw aan voor de pit.

1 d" een l31®k vr. Hot. touw.

6. het alarmblok ceu ^ vr. Oppervlakkige uiterlijke gelijkenis.

(kentongan) . j j lan« 0v vr Bedoelde misschien het gewicht of den slinger.

I en zui^speen lm.2) Oppervlakkige uiterlijke gelijkenis.

h. een veerbalans yr > ldem

V ri ^e0nen ^uis.een brug lvr.2) Bedoelde misschien een bamboebruggetje van boven gezien

J. een Europeesche heer ........ j vr. 2j Oppervlakkige uiterlijke gelijkenis. ^ en gezien.

' Transporteeren . . . ÏEJxtT

) werd later spontaan verbeterd.

) Uit hetzelfde milieu, doch niet van deze serie. ) Zie de platen 1 t/m. 6 behoorende bij dezen staat.

Sluiten