Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

STAAT VIII.

Aantal prentjes: 10.

u , , .. MANNEN.

\ olgnummer bij

het onderzoek i ! o I o m

1 2 3 4 5 6;7 8 9 10

lil I 1 I | | 1

I ! I I

Aantal -f- reacties 4 6I5J4 2 3 4 7 4 I 2 (rij 1 Staat VI).

Gemiddeld: 4.1

Volgnummer hij V R

het onderzoek. , 2 =5 4 5 6 7 8 9 1 10 I I 1 i

Aantal -|- reacties 4 4|1 14 2 3 7 5 7 (rij 1 Staat VI).

Gemiddeld: 3.8

Overigens is het verschil tusschen de beide sexen hier veel minder uitgesproken dan bij de eerste serie. Ik kreeg den indruk, dat het hier toch wel zeer veel aankwam op de keuze van de prentjes. Trouwens het ligt voor dc hand dat, hoe beter men een voorwerp keilt, hoe meer men het moet hanteeren en in alle standen voor zich krijgt, de gezichtsindrukken ervan zich des te scherper zullen inprenten en de kans op een juiste herkenning dus ook grooter zal zijn. Terwijl ik ontwikkelde Europeanen heb ontmoet, die bij pl. 7 (het juk) het antwoord schuldig moesten blijven, omdat zy zoo'n ding blijkbaar nooit hadden gezien los van het complex: ossenspan, waren de resultaten met dit plaatje — dat ik N. B. speciaal had uitgezocht om van dit waarnemen in complexen nog eens weer een staaltje te leveren — in de desa juist opvallend goed, tenminste bij de mannen (zie staat VI). In Selo daarentegen — een bergplaatsje in den zadel tusschen de Merbaboe en de Merapi —

Sluiten