is toegevoegd aan uw favorieten.

Over hereditairen nystagmus

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Gunn (V), Dubois (Z), 4 van Waardenburg (BB, CC, DD en EE), Peters (GG) en mijn familie's W. (H. H.) en P. (J. J.). De stamboomen van de tweede groep bevatten, op hooge uitzonderingen na, slechts mannelijke lijders aan nystagmus, terwijl de vrouwen „conductor" zijn. Deze wijze van overerving doet denken aan die, waarop haemophilie, neuritis optica retrobulbaris (Léber)' progressieve spieratrophie, daltonisme en andere overgeerfd worden (gynephore overerving van Plate). Hieronder vallen de stamboomen van Lloyd Owen (A), Gaspar (N), MüHer (O), Evans (Q), Auden (T), 2 van Nettleship (W en X), Nodop (IJ), Engelhard (AA), een van Waardenburg (FF) en mijn familie D. (LL).

De vraag ligt voor de hand of deze scheiding meebrengt, dat de nystagmus bij de lijders uit deze twee groepen een verschillende oorzaak heeft. Nettleship heeft gemeend dat het hoofdschudden bij vele lijders uit familie's met gemengde overerving voorkwam, dat het, in tegenstelling daarmede, bij de lijders uit de tweede groep gemist werd. Afgezien nog van de bezwarende omstandigheid, dat hoofdschudden vooral bij volwassenen moeilijk is uit te sluiten, daar het bij sommigen slechts onder bepaalde voorwaarden voor den dag komt, gaat in de familie D. (LL), die tot de tweede groep behoort, de nystagmus bij vele lijders met hoofdschudden gepaard, zoodat dit verband tusschen overervingstype en hoofdschudden niet is vol te houden. Ook het samengaan van nystagmus met partieel oogalbinisme, dat dikwijls voorkomt in familie's van de tweede groep, is niet typisch voor deze, daar de nystagmuslijders der familie D. normaal gepigmenteerd waren. Aan den anderen kant vertoont de familie IJ. (KK) waar beide anomalieën samengaan, geen gynephore overerving. Het bestaan van een karakteristiek onderscheid tusschen de nystagmuslijders der beide groepen familie's is nog niet met zekerheid gebleken.

De nadere beschouwing der overerving zal ik beginnen met de stamboomen met gemengde overerving en de andere