is toegevoegd aan uw favorieten.

Over hereditairen nystagmus

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

stamboomen met gynephore overerving, heb ik ook de zieke en gezonde zoons van een „conductor" met een gezonden man opgeteld (zie nevenstaande tabel). Daar o. a. in Engelhard s stamboom zooveel leden zijn, wier geslacht onbekend is, werden, om de daardoor mogelijke bron van fouten uit te schakelen, gezinnen, waarin niet het geslacht van alle kinderen bekend is, buiten beschouwing gelaten. Het resultaat was 96 zieke en 40 gezonde zoons.

Stamboom zieke zieke gezonde gezonde

zoons dochters zoons dochters

A 9 4 8

N 5 19

O 9 2 6

Q 9 3 13

T 4 3 5

W 4 4 4

X 3 2 4

IJ 13 3 14

AA 18 9 13

FF 9 3 5

LL 13 1 6 8

Totaal 96 1 40 j 89

Behalve dat in een kleinen stamboom van Nettleship (W) het aantal zieke en gezonde zoons gelijk was, gedroegen de andere zich op gelijke wijze als het gemiddelde, hetgeen dus niet overeenstemt met de bevindingen van Plate.

Behalve dat deze verhouding tusschen zieke en gezonde zoons buiten de algemeene regels valt, zijn er in de stamboomen van nystagmus nog meer feiten, die niet met het schema in overeenstemming te brengen zijn. Zoo heeft in Engelhard s familie (AA) een zieke vader een zieke dochter, hetgeen alleen mogelijk ware, als hij een minstens sluimerend zieke vrouw had gehuwd, hetgeen echter on-