is toegevoegd aan uw favorieten.

Over hereditairen nystagmus

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

waarschijnlijk is, ten eerste omdat Engelhard verklaart, dat de ingetrouwden geen nystagmus hadden en dat er geen consanguine huwelijken gesloten werden en verder omdat zijn beide zoons gezond zijn. Voorts is er in de familie D. (LL) een „conductor", wier man gezond is, met een zieke dochter.

Dan is er nog een feit, dat ik in de literatuur nergens aangeroerd vond en wat ook buiten het schema valt, n.1. dat uit huwelijken van een gezonden man en een „conductor" (uit een familie met gynephore nystagmus overerving) zooveel meer zoons dan dochters geboren worden, bovenstaande tabel geeft 136 zoons en 90 dochters. Toch lijkt me deze vondst wel de vermelding waard, te meer, waar deze verhouding overeenstemt met die, vroeger bij de gemengde overerving gevonden in kolom III. Dit laatste bracht mij tot een vergelijking van beide groepen stamboomen, waarbij mij het volgende trof:

Gemengde overerving.

a. Uit huwelijken van zieke vrouwen, die direct op hun kinderen overerfden werden geboren 70 zoons en 34 dochters.

b. Uit de onder a genoemde huwelijken sproten 45 zieke

zoons en 12 zieke dochters.

6.1 Sluimerend zieke vrouwen met gezonde mannen kregen 59 zieke zoons en 31 zieke dochters.

c. Zieke mannen die direct op liun kroost overerfden kregen 54 zieke- en 34 gezonde dochters, 41 gezonde- en 9 zieke zoons.

d. Gezonde mannen hadden zelden ziek kroost.

e. Het kenmerk bleef dikwijls door vele generatie's heen sluimerend.

Gynephore overerving.

a. Uit huwelijken van een „conductor" met een gezonden man werden geboren 136 zoons en 90 dochters.

b. Uit de huwelijken onder a bedoeld sproten 96 zieke zoons en 1 zieke dochter.

c. Zieke mannen met gezonde vrouwen krijgen als regel een gelijk aantal gezonde- en sluimerend zieke dochters, de zoons zijn gezond.

d. Gezonde mannen hadden nooit ziek kroost.

e. Het kenmerk kan dooi' vele generatie's heen sluimerend blijven.