is toegevoegd aan uw favorieten.

Over oogveranderingen bij lepra

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

eenig middel gebruikt is. Aan den anderen kant zijn ook vele gevallen aan te wijzen waar ondanks langdurige en nauwgezette behandeling het proces steeds voortschrijdt.

Daar men vroeger veel overeenkomst tusschen lepra en syphilis meende te zien, heeft men toen verschillende joodpraeparaten toegediend, maar moest daarvan terugkomen, omdat de patiënten over het algemeen deze medicamenten zeer slecht verdroegen. Van een kwiktherapie zag men ook heel weinig nut. Het Nastin van Deycke, indertijd een specificum tegen de lepra genoemd, bleek evenmin in staat te zijn de ziekte gunstig te kunnen beïnvloeden.

Van het gebruik van arsenik ,aln salvarsan of natrium cacodylaat, heeft men geen voordeel gehad, evenmin als van de stibiumpraeparaten (tart-emetic., oscol stibium, stibenyl en stibacetin). De invloed van thymol, opgelost in ol. oliv., ol. jee. of ol. chaulmograe, bleek ook van zeer tijdelijken aard; vaak werd zelfs in het geheel geen verbetering tengevolge van het gebruik van dit middel gezien.

Het middel waarmede men tot nu toe de gunstigste resultaten heeft gekregen is het ol. chaulmograe, in - en uitwendig aangewend, al of niet vermengd met champhor, resorcini, guajacol. Het groote bezwaar, waarop men stuitte bij het inwendig gebruik van deze olie, was de nausea, die de patiënten vertoonden, wanneer de doseeringen niet te klein genomen werden. Op aanraden van Unna heeft men de olie verzeept en in gekeratineerde pillen, die eerst in de darmen zouden oplossen, toegediend. De injecties van de olie zijn erg pijnlijk en gaven dikwijls genoeg, ondanks alle noodige aseptische voorzorgen, aanleiding tot infiltraten en abscesvorming. Een gunstige verandering in de behandeling kwam, toen men gebruik kon maken van de eerst door Bayer, later, door Dean en Wrenshall te Honolulu uit de olie bereide esters. Deze praeparaten, waaraan 2 pet. jodium en soms cycloform toegevoegd is, onder de namen Antileprol, Moogrol en Chaulmestrol in den handel gebracht, zijn bij inspuiting niet erg pijnlijk en zouden bij langdurig gebruik bemoedigende resultaten geven. Ook van het gebruik van het oleum hydnocarpae worden gunstige uitkomsten gemeld.

Het uit de vetzuren van deze oliën door Rogers bereide sodium gynocardate en sodium hydnocarpate hebben tenslotte niet aan de verwachtingen beantwoord. Naast berichten van het