is toegevoegd aan uw favorieten.

Over oogveranderingen bij lepra

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

met spleetlamp en corneamicroscoop worden in alle lagen van de cornea talrijke meer of minder ronde troebelingen van grijswitte kleur gezien. Tusschen de eindvertakkingen van de bloedvaten zijn vele kleine, in de vlakte uitgebreide, porseleinkleurige infiltraten, die meer of minder samenvloeien. Deze infiltraten liggen in de voorste lagen van het parenchym. Op de achtervlakte is er een heel fijn, zwart gepigmenteerd beslag aanwezig.

Aan den limbus in O.D., is omstreeks 12 uur, een klein knobbeltje (leproom) aanwezig.

De iris is atrophisch; er verloopen bloedvaten in het weefsel. Er zijn vele breede, donkerbruin gekleurde vergroeiingen met de lens. De pupillen zijn onregelmatig van vorm en reageeren niet. In de iris (O.O) zijn vnl. aan den rand en op de synechieën zeer vele kleine witte speldeknopgroote vormsels met de corneamicroscoop te zien. (zie fig. 1). In O.D. is in de iris, behalve deze vormsels, omstreeks 2 uur, tusschen de iriskraag en de circ. irid. maj., een grillig gevormde knobbel, krijtwit van kleur, die in de vergrooting van de corneamicroscoop (± 35 X) de halve grootte van een rijstkorrel heeft. Het vermoeden ligt voor de hand, dat dit een verkalkt leproom is. Van Driel zag bij een zijner patienten ook iets dergelijks.

De lens is troebel, meer in het linker dan in het rechteroog, de lenskern is bruin.

De fundus kon niet gezien worden.

V.O.D. 1/12 g.g.v. V.O.S. 1/30 g.g.v.

In neuslijn en wondsecreet worden leprabacillen in groote hoeveelheden gevonden; in het afkrabsel van de cornea daarentegen niet. Na herhaaldelijk onderzoeken worden eens enkele bacillen in het conjunctivaalsecreet gevonden. Ook aan den rand van het bovenste ooglid (O.O.) worden leprabacillen aangetoond.

Een uitgesneden stukje huid bleek- bij microscopisch onderzoek zoo met bacillen doortrokken te zijn, dat het den indruk maakte hoofdzakelijk uit bacillen te bestaan.

Behandeling

Patiënt kreeg ongeveer 6 maanden antileprol zonder zichtbaar