is toegevoegd aan uw favorieten.

Over oogveranderingen bij lepra

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Konijn 10.

Bij dit konijn werd op 25 Oct. '27 leproomsap in het glasvocht ingespoten.

Cornea en iris vertoonden gedurende 10 dagen een sterke reactie als gevolg van de ingespoten vloeistof. De pupil was maximaal nauw, het hoornvlies troebel. In de pupilopening was een wit membraantje gevormd (fibrine). In het verder verloop van dit proces werd het membraantje geheel geresorbeerd, de iris rustiger en de cornea helder. Drie weken na de injectie bleek in de sclera, vlak onder den limbus, omstreeks 3 uur, een kleine perforatie te zijn ontstaan. De iris was in de perforatieopening beklemd; de pupil naar dien kant verplaatst. Het oog bleef rustig en toen op 5 Maart '28 dit werd geënuclëeerd, was het beeld vrijwel onveranderd. Het dier is toen gedood; het onderzoek der inwendige organen leverde niets afwijkends op.

Konijn 11.

Dit konijn, dat dezelfde bewerking heeft ondergaan als het vorige, vertoonde evenzoo een sterke reactie na den ingreep. De pupil bleef hier wijd en het glasvocht was geheel troebel. Een week na de injectie was de troebeling toegenomen (glasvochtabsces), terwijl in de bovenhelft van het hoornvlies een infiltraat ontstond. Twee weken na het begin der proefneming was temporaalboven in de cornea een perforatie. Hierin was een slip van de iris beklemd; de pupil was naar dien kant verplaatst.

Op 26 Nov. '27, juist een maand na den ingreep, werd het konijn, dat stervende was, gedood. Het oog werd voor nader onderzoek verwijderd. Bij de schouwing der inwendige organen zijn geen afwijkingen gevonden.

Konijn 19.

Op 27 Febr. '28 werd in de voorkamer van het rechteroog een stukje iris, verkregen door iridectomie van patiënt 2, gebracht. Twee dagen na de inoculatie was een lichte troebeling rondom de verkleefde wondranden in de cornea aanwezig. Het weefselstukje was eenigszins gezwollen en zag er gemacereerd uit. Een week later kon men heel fijne bloedvaten van den limbus naar

8