is toegevoegd aan uw favorieten.

Over oogveranderingen bij lepra

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de lanssnede zien loopen. Het hoornvlies was in dat gedeelte iets dof; de iris was rustig en de pupil matig wijd.. Op 4 Mei, dus iets meer dan twee maanden na den ingreep, lag het weefselstukje, tot de helft van de oorspronkelijke grootte verschrompeld, dicht bij den pupillairrand. De iris was geheel rustig; een heel enkel vaatje liep naar het weefselstukje toe. De dofheid van het hoornvlies was geheel verdwenen; de bloedvaatjes in de bovenhelft waren evenwel nog aanwezig.

D. Overentingen van konijn op konijn (leprabacillen van den mensch).

Konijn 14.

Op 15 Dec. '27 werd in het glasvocht van het rechteroog een weefselemulsie ingespoten. '(Deze emulsie werd verkregen door fijnwrijven van weefselmassa, uit de voorkamer van konijn 3, met steriele physiologische keukenzoutoplossing. De ingespoten hoeveelheid bedroeg x/2 cc.

De reactie hierop was heftig. Op 27 Dec. 27 was de cornea licht troebel en de iris met exsudaat bedekt. Twee dagen later vertoonde het hoornvlies, dat nog troebeler was geworden, een necrotisch plekje boven aan den limbus, waarin na 4 dagen een perforatie kwam, waardoor uveaalweefsel naar buiten puilde. Langzamerhand ontwikkelde zich een vrij sterke parenchymateuze keratitis. Het zeer groot aantal, vooral fijne, bloedvaten, dat zich in de cornea gevormd had, gaf aan deze, met uitzondering van het centrale deel, een bloedroode kleur. Geleidelijk sloot de perforatieopening zich weer, de vascularisatie nam af, terwijl in de iris, dicht bij den pupillairrand, eenige bruingele infiltraten gevormd waren. Op 5 Maart '28 zag de cornea er als matglas uit; enkele oppervlakkige bloedvaten waren met de loupe nog te zien. De bruingele infiltraten in de iris hadden geen verandering ondergaan. Het dier werd op dezen dag gedood en het oog verwijderd. In de inwendige organen werd niets afwijkends gevonden.

Konijn 15.

Bij dit konijn, dat op dezelfde wijze als het vorig dier behandeld is, was de reactie nog heftiger. Twaalf dagen na de inocu-