is toegevoegd aan uw favorieten.

Over actiestroomen der retina bij bestraling met radium

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ontleding zooals P i p e r dat gedaan heeft in zooverre waarde, dat met een drietal elementair-stroomen practisch alle veranderingen in den vorm van het E.R.G., wanneer dit opgenomen wordt onder zeer verschillende omstandigheden, verklaard kunnen worden. En zooveel te meer heeft deze analyse van het E.R.G. bestaansrecht, daar het mogelijk is, bij bepaalde constellaties van uitwendige omstandigheden met den snaar galvanometer potentiaalveranderingen te registreeren, die ongeveer denzelfden vorm hebben als de door genoemde onderzoekers veronderstelde elementair-stroomen.

Het electroretinogram bij radiumbestraling bleek nu op grond van verschillende waarnemingen ook goed te beschrijven te zijn met deze analyse volgens P i p e r. Dit kan op de volgende wijze geschieden: zie fig. 5.

Fig. 5. Analyse van het Radium-E.R.G. aan de Hand Piper's analyse.

van