is toegevoegd aan uw favorieten.

Over het ontstaan van sympathische ophthalmie in verband met anaphylaxie en allergie

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

door von Szily beschreven, lensvormige troebeling. Het duurde echter wel 4 of 5 dagen, voordat de cornea weer geheel helder was. Het steekkanaal 'bleef meestal zichtbaar. Tegen de 8—10de dag ontstonden bij de limbus enkele diepe vaatjes in de cornea (in 2 gevallen niet.) Meestal kwamen deze vaatjes in de omgeving van het steekkanaal, zoodat we, zonder voorkennis van de mededeelingen van Wessely e.a., deze vaatjes als een reactie op de toxische en mechanische prikkeling van het geïnjiceerde paardeserum zouden hebben opgevat. Een enkele maal zagen we de vaatjes aan de bovenkant ontstaan, één keer aan de onderkant. Hoewel de omgeving der vaatjes licht geïnfiltreerd was, werden ze nooit door een sterke troebeling vergezeld. De 18de dag, de dag waarop gereïnjiceerd werd, waren ze nog steeds aanwezig. Twee keer ging deze keratitis met een zeer geringe fibrineuitscheiding in de voorste oogkamer gepaard. Deze werd in beide gevallen de 11de dag voor het eerst waargenomen en duurde een dag of twee. Opmerkelijk was, dat hoewel bij deze dieren beide oogen op gelijke wijze intracorneaal voorbehandeld waren, de iritis slechts aan één oog optrad. Het verschijnen van de iritis berust dus niet op een speciale reactie van een konijn. Mogelijk wordt het veroorzaakt door een min of meer diep injiceeren van het serum in de cornea, hoewel we dat uit onze experimenten niet konden opmaken.

De voorkamer-voorbehandeling: Seruminjecties in de voorste oogkamer werden verricht door Filatow, Sattler, M o r a x, e.a. Uit hun proeven blijkt, dat homoloog serum door verschillende dieren zonder eenig verschijnsel verdragen wordt. Heteroloog serum kan verschillende symptomen geven. Sattler zag na het injiceeren van runderserum bij konijnen iritis optreden, die met veel fibrineafscheiding gepaard ging en na uiterlijk 7 dagen weer verdwenen was. Corneatroebelingen werden niet waargenomen. Morax experimenteerde met runder-, schape-, paarde- en menschenserum. Alle sera veroorzaakten een fibrineuitscheiding in de voorste oogkamer. De runderseruminjecties riepen soms zoo'n sterke corneatroebeling te voorschijn, dat de iris de volgende dag niet meer was waar te nemen. Ook de andere sera veroorzaakten, hoewel in mindere mate, vaak corneatroebelingen. Morax schrijft deze toe aan het geven van een te groote dosis serum.