is toegevoegd aan uw favorieten.

Over het ontstaan van sympathische ophthalmie in verband met anaphylaxie en allergie

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HOOFDSTUK XII.

ONZE THEORETISCHE OPVATTING OVER HET ONTSTAAN DER SYMPATHISCHE OPHTHALMIE IN VERBAND MET DE UITKOMSTEN DER EXPERIMENTEN EN KLINISCHE ERVARINGEN.

Daar het experimentum crucis (indruppelen van het antigeen in de conjunctivaalzak van het eene oog en reïnjectie in het glasvocht van het andere oog) voor onze veronderstelling over het ontstaan der sympathische ophthalmie geen positief resultaat opleverde, rest ons dus na te gaan, of onze proeven ons wel een steun voor de hypothese opleveren, of dat wij op grond hiervan haar zullen moeten laten varen.

Bij onze proeven is het gebleken, dat een oog zich door een voorafgaande behandeling (injecties in cornea en voorkamer) in een toestand kan bevinden, dat het geen of weinig klinische verschijnselen vertoont en toch een hernieuwde toevoer van antigeen langs de bloedbaan, die normaal geen verschijnselen geeft, in staat is een iridocyclitis op te wekken, die bij een nog eens herhaalde toevloed weer opflikkert. De mogelijkheid, dat zoo'n overgevoelige toestand bij de sympathische ophthalmie voor het te sympathiseeren oog kan bestaan, is hierdoor aangetoond. De voorbehandeling, die hiervoor noodig was, moest evenwel zeer intensief zijn en kunnen we ons moeilijk op een soortgelijke wijze bij lijders aan sympathische ophthalmie voorstellen. Als een voorbehandeling, welke daar meer mee overeenkomt, kunnen we het indruppelen van paardeserum in de conjunctivaalzak beschouwen. Deze bleek echter zulk een sterke cvergevoeligheidstoestand niet te scheppen. Bij de reïnjectie werden geen intraoculaire veranderingen waargenomen. Toch gelooven we niet, dat we hierom onze veronderstelling over het ontstaan van de sympathische ophthalmie behoeven te laten vallen. Als antigeen werd door ons paardeserum gebruikt, wat in de conjunctivaalzak gedruppeld werd.. Het is niet uitgesloten en zelfs voor de hand liggend, dat bij de sympathische ophthalmie een antigeen in het spel is, dat meer doordringende kracht bezit (fermenten, bacteriën, etc. en hunne producten) en zoo een sterker sensibiliseerend vermogen bezit. Het is ook mogelijk, dat er omstandigheden bestaan, die het Inwendige