is toegevoegd aan uw favorieten.

Over het ontstaan van sympathische ophthalmie in verband met anaphylaxie en allergie

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

betwijfeld, of een zuivere sympathische papillitis wel bestaat en zoo meent Leber, dat ook hier een geringe chorioiditis primair is. Voor onze opvatting maakt dit niet zooveel verschil. Wij zien een aangrijpingspunt bij diegenen, die bij de sympathische papillitis een aandoening der neusbijholten vinden. Wij stellen ons voor, dat in deze gevallen de sensibilisatie vanuit de neusbijholten heeft plaats gevonden, zoodat hier de achterkant van de oogen het gevoeligst geworden is.

Zoo zien we uit het bovenstaande, dat we uit onze proeven een absoluut bewijs voor onze veronderstelling niet hebben kunnen leveren. Dit kan echter door technische onvolkomenheden, öf doordat andere omstandigheden aanwezig waren als bij het ontstaan der sympathische ophthalmie een rol spelen, verklaard worden. Verschillende proeven kunnen evenwel in positieve zin uitgelegd worden.

Van klinische zijde bespraken we de belangrijkste punten en vonden hiernaast vele voordeelen, geen belangrijke onoverkomelijke bezwaren. Wij gelooven dan ook dat onze opvatting een begrijpelijke verklaring voor het ontstaan der sympathische ophthalmie kan verschaffen. Het zal echter noodig zijn door een meer uitgebreid experimenteel onderzoek, nadere bewijzen er voor te zoeken.