is toegevoegd aan uw favorieten.

Experimenteele akinesie van het oog in verband met de behandeling der netvliesloslating

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

In alle proeven, die tot nu toe vermeld zijn, zal het opvallen, dat steeds de raddraaiïng volkomen is teruggekeerd. Om een voorbeeld te geven, dat dit geenszins het geval behoeft te zijn heb ik onderstaande proef verricht. Hierbij werd ingespoten 2 X 0,2 cm3 aether cum spiritu. Het is toch bekend, dat deze oplossing een zeer sterke weefselbeschadigende werking heeft. De belangrijke laesie, die het oog ondervond werd tijdens de proef duidelijk zichtbaar.

De onderstaande proef volgens tabel 13 laat verscheidene gegevens zien.

Tabel 13. Proef met aether cum spiritu.

Voor de inj ectie bedroeg de raddraaiïng Sens. Tensie

66 50 21

Tijd na de injectie.

1 dag 9 opgeheven 14

3 dagen 5

12 „ 21 „ 16 18 „ 36

22 ,, 43

27 „ 49

38 „ 49 „ 14

Bij deze proef werd het eerst het heftige oedeem zichtbaar, dat in de eerste dagen aanmerkelijk is geslonken. Het hoornvlies was in dien tijd normaal; alléén de sensibiliteit was practisch opgeheven. Later ontwikkelde zich het beeld der keratitis neuroparalytica. Er is dus een stadium geweest met geringe klinische verschijnselen, waarin de raddraaiïng langzamerhand terugkeerde. Dit gebeurde ook tijdens de sterk ontwikkelde keratitis, die aan het einde der proef aanleiding had gegeven tot een leucoma corneae. De ptosis, die direct optrad, was op den laatsten dag der waarneming verdwenen. Toch werd na 29 dagen géén