is toegevoegd aan uw favorieten.

Experimenteele akinesie van het oog in verband met de behandeling der netvliesloslating

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

SAMENVATTING.

In verband met de behandeling der netvliesloslating worden de proeven van Lindner vermeld. Deze proeven verklaren overtuigend de schadelijke inwerking van schokkende oogbewegingen, een omstandigheid, die klinisch reeds bekend was.

Vervolgens wordt een historisch overzicht gegeven van de middelen, die er bestonden, of nog gebruikt worden om bewegingen der oogleden, van den musculus rectus superior of van den geheelen bulbus uit te schakelen.

In het bijzonder hebben de resultaten, die Weekers met oxycyanetum hydrargyricum bij den mensch verkreeg, de aandacht getrokken.

Een experimenteel onderzoek werd met deze en eenige andere stoffen verricht.

Dit onderzoek vond plaats aan konijnenoogen, waarvan beide mm. obliqui waren geëxstirpeerd. Er wordt op gewezen dat de raddraaiïng, die daarna overblijft, voor een groot gedeelte is toe te schrijven aan de functie van den musc. rectus superior en inferior. (de twee verticaalmotoren). Verschillende curven doen duidelijk uitkomen, dat er zich evenals bij de proeven van Magnus en de Kleijn slechts één maximum en één minimum bevindt. Zonder mm. obliqui is het verschil hiertusschen ongeveer 60°, terwijl er ongeveer 30° overblijven, indien ook de verticaalmotoren zijn geëxstirpeerd.

Novocaïne, alkohol, oxycyanetum hydrargyricum, oxycyanetum Hg. + alkohol, coffeïne, chinine, chinine -f- antipyrine, calciumchloride, zinkchloride en zinkchloride + alkohol werden in bepaalde concentraties in de beide verticaalmotoren ingespoten. In vele gevallen werd vastgesteld, dat de functie van deze twee spieren was uitgeschakeld.

De voor- en nadeelen van deze stoffen worden besproken, terwijl voor het pathologisch-anatomisch onderzoek na afloop een plaats is ingeruimd.

Van de gebruikte stoffen bleek, dat aan het mengsel volgens Weekers, dat bestond uit gelijke deelen oxycyanetum hydrargyricum 1: 250 en alkohol 80 % de voorkeur moest worden gegeven.