is toegevoegd aan uw favorieten.

Over de beteekenis van de accomodatie voor het monoculair dieptezien

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

MONOCULAIR, accommodatie door homatropine verlamd (met hoofdbewegingen terstond).

Tabel XXV. — Twee draden van varieerende dikte en rood en groen van kleur.

Afstanden:

25 c M. 60 c.M. 75 c.M. 100 c.M.

c M. c.M. c.M. c.M.

+ 1.25 +2.— +4.25 + 3.—

+ 1.75 —4..— —3.50 —0.50

+ 4.— —2.50 +1.50 —1.50

0 — 2.75 — 2.— + 3.—

Waarnemer «. +075 +2~ ~1 50 +3'60

-j- 4.— —2.50 -{-2.25 —3.50

+ 1.50 +3— -j-2.50

— 1.25 — 1.75 —3.— — 4.— -{- 3.— —2.— —2.75 —2.75

— 0.75 -f- 2.— — 5.— -\- 6.50

Gemiddelde fout 1.82 2.45 3.17 3.07

Verschil in uitersten . . . 5.25 7.— 11.— 10.50

_ ( Gemiddelde fout 2.60 2.75 2.97 3.50 Waarnemer 7.

( Verschil in uitersten. 8.50 12.50 9.— 9.—

( Gemiddelde fout. 3.12 3.05 8 65 4.05

Waarnemer 8

( Verschil in uitersten. 7.— 9.50 14.— 15 50

„ ( Gemiddelde fout. 1.87 2.92 8 22 3.27 Waarnemer 9

( Verschil in uitersten. 7.75 8.— 13.— 11.—

( Gemiddelde fout. 4.05 3.92 3 65 4 82

Waarnemer 10.

I Verschil in uitersten. 10.— 13.25 14 50 15.—

Als gemiddelde van de hierboven ge vonden waarden vindt men:

Waarnemer 6. 1 82 2.4-6 3 17 3.07

„ 7. 2.60 2.75 2.97 3.50

„ 8. 3.12 3.05 3.65 4 05

„ 9. 1.87 2 92 3.22 3.27

„ 10. 4 05 3.92 3.65 4 32

Gemiddelde fout . . . 2.69 S.02 8.83 8.64

Waarnemer 6. 5 25 7.— 11.— 10.50

„ 7. 8.50 12 50 9.— 9.—

„ 8. 7.— 9.50 14.— 15.50

„ 9. 7 75 8.— 13.— 11.—

„ 10. 10 — 13.26 14 50 15.—

Verschil in uitersten . . . 7.70 10.05 12.80 12.20