is toegevoegd aan uw favorieten.

Over hydrocephalus

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Keiler, terwijl Napoleon I een wel haast algemeen bekend voorbeeld genoemd wordt van hydrocephalie met epilepsie.

Weygandt drukt er dan nog eens op, dat het toch ook eigenlijk niet aangaat, de pathologisch anatomische afwijkingen, de pathologische functie van het hersenweefsel, te willen vergelijken met de psychische waardevermeerdering of waardevermindering, aangezien dit totaal onvergelijkbare grootheden zjjn. Het is best mogelijk, zegt hij, dat een ziekelijk functioneeren van bepaalde deelen, aanleiding geeft tot een andere levensuiting van die deelen, die door ons als waardevermeerdering wordt beschouwd. De wijze, waarop die factoren hun invloed uitoefenen, is natuurlijk geheel onbekend.

Dit feit heeft zelfs al een schrijver tot de volgende redeneering verlokt: in zijn gezin kwam een geval van lichte hydrocephalus voor en deze persoon was misschien wel het meest begaafde lid van de heele familie, waarin hij reden vindt tot de opmerking, dat het nu toch jammer zou zijn geweest, als dit waterhoofd op een eerder stadium tot stilstand was gebracht door een of anderen ingreep.

Nog één stap verder en we brengen onzen minder bedeelden medemensch tijdelijk een prop in zijn aquaeductus Sylvii.

Volgens Dandy kan een kind met een hoofdomtrek van 60—70 centimeter nog leeren spreken, zij het ook met een beperkt vocabularium.

Bourneville beschreef een geval van een patiënt met een schedelomvang van 70 cM., welke weliswaar sterke verlammingen, maar een goed intellect had.

Christian noemt er een met een omtrek van 80 cM., welke leerde spreken en eenig musicaal scheppingstalent bleek te bezitten.

Küttner stelde op de Breslauer Chirurgische Gesellschaft (Ref. Z. f. Chirurgie 1928 No. 7) een 23-jarige man voor met zware hydrocephalus congenitus obstructivus. De schedelomvang bedroeg 69 cM. By operatie bleek er slechts een dunne hersenschil over te zyn, maar de man verdiende toch als arbeider z\jn brood en had beiderzijds een visus van 6/s.

K e 11 n e r beschreef een patiënt met een omtrek van 85 cM., die nog goed in staat was, zich zelfstandig te helpen en rond