is toegevoegd aan uw favorieten.

Over hydrocephalus

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van ruimten van H i s, dan spreken zij over hetzelfde; de ruimten van His, ontdekt door zgn injectie, moeten een kunstproduct zijn; en dat de ruimten van Robin adventitieele lymphvaten zijn in den bloedvaatwand, is een vergissing. De ruimten communiceeren volgens hem met de groote subarachnoidale ruimten. (Zie fig. 6, naar Cushing).

Over de lymphebanen van de hersenen spreekt T e s t u t zich slechts met groote reserve uit, daar deze nooit aangetoond zijn.

De arachnoidea: sedert ,B i c h a t beschouwen de Franschen de arachnoidea eigenlijk alleen maar als een sereus vlies, dat wil zeggen, als een vlies, dat uit twee deelen bestaat, waarvan het parietale in contact is met de dura en het viscerale met de zenuwmassa en waar tusschen in dan een holte bestaat, de arachnoidale holte, welke in physiologischen toestand vrijwel virtueel is, maar onder

De voortzetting van de subarachnoideaalruimte 0111 een bloedvat naar het schema van Cushing-Weed.