is toegevoegd aan uw favorieten.

Over hydrocephalus

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de moeder geprikkeld worden tot afscheiding van veel vocht. Hier geldt hetzelfde bezwaar. Waarom zouden bovendien wel de wervels opengaan en een uitpuilen van den inhoud toelaten en waarom zou niet veeleer de nog zeer weeke schedel enorm gaan uitzetten ?

S h a r p e meent, dat de oorzaak gelegen is in de aanwezigheid van te veel liquor gedurende het foetale leven. Dit zou de wervelsegmenten verhinderen zich te sluiten, resp. zou ze later weer doen opengaan. Die meerdere druk zou niet groot behoeven te zijn, gezien het feit, dat bij de geboorte zoo vaak nog geen hydrocephalus bestaat. Hij zegt: de mesodermale weefsels, die de neuraalbuis afscheiden van de huid, vormen bot en meningen. De ossificatiecentra van de laminae ontstaan in de tweede maand en breiden zich naar achter binnen uit, aldus de bogen vormende. De scheiding moet in de derde maand klaar z^jn. En de plexus chorioidei van de zyventricels worden in de zesde tot achtste week gevormd; het vocht is er dus, voordat de mesodermale lagen het merg geheel omgeven. En zoo zou dus b\j te veel vocht en te hooge druk de afwijking kunnen ontstaan. De sluiting begint in den dorsaalstreek, schreidt van daar door naar het hals- en het lendengebied, terwijl de sluiting in het halsdeel weer het eerst afgeloopen is; de uitpuiling zou dan dus het meest in het langst open blijvende deel liggen.

Het comittee van de London clinical Society gaf als oorzaak: primair defect in de ontwikkeling van het mesoblast, hetwelk toch de sluiting van het neuraalkanaal moet bewerken.

Honig beschreef 2 gevallen van spina bifida en meent, dat ze ontstaan zijn door het barsten van een myelocele. Het 2de geval betrof een op 71/2 maand dood geboren foetus met zeer kleinen schedel en groote spina bifida. Zonder dit geval verder na te gaan, wil ik toch op de consequenties wijzen van zijn opvatting, die hy hier ontwikkelt. Bij de moeder ontstond een maand voor de geboorte een hydramnion van 10 liter en hij meent, dat dit ontstond door het barsten van den vochtzak voor 4 weken. Nemen wij nu aan, dat een voldragen kind een liter vruchtwater heeft en een kind van iy2 maand % liter, dan moet hier dus ruim 9 liter vocht uit den gebarsten zak stammen, dat is dus 300 cc. per dag. Stellen wij het gewicht van den foetus op 2000 gram,