is toegevoegd aan uw favorieten.

Over hydrocephalus

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Na dit onderzoek bereikte de temperatuur 3 dagen lang 38°.9, 38°.6 en 38°.6; daarna nog eenmaal 37°.8, maar was vervolgens normaal.

Op 1 September werd geopereerd. Mijn bedoeling was te trachten de afsluiting te zien te krijgen en zoo mogelijk op te heffen. Daarvoor werd in plaatselijke gevoelloosheid door een boogvormige snede de achterhoofdsschelp blootgemaakt; deze snede bevalt niet; er zijn veel bloedende vaten te pakken en de methode kost veel meer tijd, dan de eenvoudige mediane snede. De squama occipitalis werd tot in het foramen occipitale weggenomen en de dura geopend. Daarbij kwam ook het tentorium cerebelli te zien, dat den indruk maakte van zeer hard te zijn; het leek wel verbeend. Onder de dura lag beiderzijds een groote vochtzak, waaruit bij prikken een straal liquor spoot. Verschillende bindweefsellaagjes, die de cerebellumhelften verbonden, werden vernietigd, waarna een ruime weg voor de liquor naar achter vrij werd. De cerebellumhelften zelf waren met de dura niet vergroeid, zoodat ik hoop had, dat de liquor nu naar de normale gebieden kon afstroomen. De wond werd daarna gesloten, behalve de dura, welke wat te veel spande. Helaas liep er daags na de operatie veel liquor uit de wond en waarschijnlijk ten gevolge daarvan stierf het kind 's avonds.

Bij de obductie werden de hersenen geheel samengevallen gevonden en werden met de falx cerebri in hun geheel verwijderd, waarbij de basale cisternen natuurlijk vernietigd werden en ook de zich daar eventueel bevindende vergroeiingen en afsluitingen.

In dit geval zou het misschien beter zijn geweest niet te trachten de afsluiting op te heffen, maar zich liever te bepalen tot een poging de vochtvorming te verminderen door een der vele daarvoor aangegeven methoden. Dat het kind na de operatie ten gronde ging is zeer vermoedelijk te wijten aan het snelle liquorverlies uit de wond. Er kan niet 'met genoeg nadruk op gewezen worden, dat men dit zoo eenigszins mogelijk moet voorkomen. Hiervoor kunnen Donatihechtingen goede diensten bewijzen.

De volgende twee patiëntjes zijn twee broertjes, die voor waterhoofd op de kinderkliniek werden gebracht. Zij waren bij hun komst aldaar op 6 October 1930 iy2 jaar en 3y2 maand oud. (Zie foto No. 74).

Zij werden beide na normale dracht spontaan, zonder groote moeilijkheden, geboren. De ouders zijn gezonde jonge mensehen van beide 22 jaar. De vier grootouders zijn eveneens gezond. De twee patiëntjes zijn de eenige kinderen, die dit ouderpaar heeft. Abortus of sterfgevallen kwamen niet voor.