is toegevoegd aan uw favorieten.

Over hydrocephalus

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

genoteerd, maar het maakt den indruk, dat het vocht vr;j heen en weer stroomde van den zak naar den schedel en omgekeerd. Eerst wordt de meningocele geopereerd; de zak wordt in gezonde huid omsneden en gaat daarbij open; daarom wordt hij ruim geopend en blijkt het, dat de cauda equina er in ligt; de zenuwelementen worden los geprepareerd en in het spinaalkanaal teruggebracht ,waarna de zak wordt gesloten. Vervolgens wordt een mobiel gemaakte spierfascielap over het defect gehecht en daarna de wond gesloten.

Na 14 dagen is het duidelijk, dat - de fontanel wat meer gespannen is dan normaal. Daarom worden ventriculogrammen gemaakt. Op 10 November wordt 30 cc. lucht ingespoten ter vervanging van 30 cc. liquor. Bij de doorlichting bleek de lucht in de beide zijventricels te komen, terwjjl ook de weg naar den vierden ventricel vrij was. Maar ook buiten het cerebellum bevond zich een luchtbel, die bij bewegen van het hoofd vrij heen en weer bewoog. Hier bestond dus een hydrocephalus externus.

De beide papillen zijn sterk atrophisch, grauwbleek, vr;j goed begrensd. Prof. J. v. d. Hoeve meent, dat hier een primaire atrophie bestaat.

Dit soort van hydrocephalus te beïnvloeden is natuurlijk uiterst moeilijk en voorloopig werd van ingrijpen afgezien. De toestand van het kind was bovendien ook niet goed, zoodat het geruimen tijd naar de kinderafdeeling ging, om wat op te knappen. Het kwam daar veel verbeterd vandaan, maar nog altijd met veel pyodermieën op het hoofd. Een bloedtransfusie van de moeder bracht toen nog weer veel vooruitgang.

Op 24 Maart werd weer lucht ingebracht, namelijk 120 cc. en ventriculographie verricht. Ook nu weer kwam de lucht in alle kamers en ook op de hersenoppervlakte en in het spinaalkanaal. (Zie foto's 12, 13 en 14). Een kwartier nadat indigocarmijn in de ventricels gespoten was, kon door lumbaalpunctie blauwe liquor worden uitgezogen.

Gezien dit onderzoek is er een vermoeden, dat er een ernstig hersendefect oorzaak van het waterhoofd is. De liquor zelf was vrij wel normaal; het s.g. 10006, helder, Nonne en Pandy negatief, twee cellen per gezichtsveld.

Het kind reageerde niet op de ventriculographie. Ondertusschen breidde de pyodermie op het hoofd zich uit, zoodat er niet geopereerd kon worden. Half April waren fontanellen sterk gespannen, het kind zag er slecht uit, de temperatuur steeg, patiëntje ging braken en stierf op 1 Mei. De obductie werd geweigerd, helaas, daar ik in dit geval zeer nieuwsgierig was naar de ontwikkelingsstoornis, die in de hersenen zou worden gevonden.