is toegevoegd aan uw favorieten.

Handleiding der geneesmiddelenleer

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bloed van bleekzuchtigen aanwezig, 10 — 15 ruaal geringer op dan bij gezondheidstoestand.

Niet alle deskundigen stemmen in, met de bovengezegde meeningen, onder anderen wordt zij betwijfeld door andral en gavarret, welke de nuttige werking der met mangan tevens ijzer houdende middelen bij bleekzucht, bepaaldelijk aan het laatstgenoemde willen wijten, küchenmeister verklaart zich tegen de verbinding van ijzer met mangan, naardien de ijzerzouten door den mangan geprecipiteerd worden, terwijl bij hem de vraag rijst of het mangan niet welligt in het ligchaam nuttig is, om het ijzer wanneer het in te groote hoeveelheid voorhanden is, onschadelijk te maken?

§ Hl.

►p bruinsteenoxyije. hyper s. bioxydüm manganicum.

Gelijkb. namen. Peroxydum manganesii, hyperoxydum manganicum, magnesia nigra.

Nat. eig. n° 53.

Bestandd. Mn 02.

Phys. werking. Het schijnt eene prikkelende min of meer opwekkende werking uit te oefenen. *

Geneesk. aanw.

Inw. bij

a Bleekzucht alleen of met ijzermiddelen verbonden.

b. Scheurbuik.

Uitw. bij

Slepende vooral met syphilitische kwaadsappigheid in verband staande huiduitslagziekten.

Vorm en gifte.

In pillen of poedervorm 1—10 gr. p. d. meermalen daags.

In zalfvorm 1—3 drachm. op 1 ons vet.

Als middel voor de chloorberooking ter luchtzuivering (zie chloor) en tot vervaardiging van het Guyton Morveausche berookingspoeder, dat uit peroxyd. manganesii met chlor. natricum bestaat en met acid. sulphuricum bevochtigd wordende, bij eene zachte warmte en onder gestadig omroeren chloorgas, voortbrengt. Tot ontwikkeling van zuurstof en van jodium.