is toegevoegd aan uw favorieten.

Handleiding der geneesmiddelenleer

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

of in koekjes, of 1 drachm. op 8—12 ons water. Van het «• troensap wordt bij rheumatismus alleen 4—6 drachm. om de vier uur gegeven; gewoonlijk geeft men |—1 ons op 8—12 ons water.

Uitw. het citroensap wordt enkel met penseel of met pluksel aangebragt of met water verdund als inspuiting, mond- of keelspoeling, als omslag of als waschmiddel gebruikt.

Aanm.

Van de aanwending Tan het citroenzuur en citroensap als koolstofzuurontwikkeling bevorderende middelen is reeds gesproken. Zie § 128 en 136.

Bereidingen.

Syrupus citri, een aangenaam toevoegmiddel, waarvan men 1 ons op mixturen van 8 ons geeft.

Het sap van de zoete oranjeappel, pomum citri aurantii, bevat een weinig citroenzuur, het kan met water verbonden als verkoelend dorschlesschend middel aangewend worden, en in geval het drinken minder geraden is, geeft men schijfjes van dezen appel of van den citroen met suiker bestrooid in den mond, om het gemis van drinken te vergoeden.

§ 172.

►p WIJNSTEENZUUR. ACIDUM TARTARICUM. T.

Gelijkb. namen. Acidum tartari, acidum tartarosum, sal essentiale tartari.

Voorkomen. Dit zuur is vrij in onderscheidene, doch met bases verbonden in de meeste vruchten aanwezig.

Nat. eig. n°. 370.

Bestandd. 2 C, H5 05 + 2 HO.

Phys. werking. In kleine gifte verkoelend, de bloedsbewegincr eenigermate bedarend, het vermeerdert de afscheiding van het darmslijmvlies en van de lever, alsmede die van denieren; groote hoeveelheden werken als vergift.

Gen. aanw. In alle gevallen waar citroenzuur aangewend wordt en daarenboven bij werkdadige weizucht.

Vorm en gifte. In poeder 5—10 gr. p. d. In oplossing —1 drachm. op 12 ons water met de noodige syroop.